info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

36 Sovetskaya str., Balashikha, 143902

РУС  ENG 
Name H, mm A, mm B, mm D, mm d, mm
100.002.0001 450 71 16 61,4 47
РР.5.400.001.01-Р (EYuTI.G.391.701 analogue) 400 79 29,5 72 53
GB 5.01.026-Р 82 77,6 14 70 50
8 TShch 456.039-Р 800 79,6 37,2 72 53
8TShch 456.040-R (GB 5.02.021-R) 800 99,6 24 92 60
×