info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

36 Sovetskaya str., Balashikha, 143902

РУС  ENG 

SEAL bag - type 3

Name H, mm d1, mm d2, mm D, mm b, mm A, mm а, о
RR.041.006.5А.360-10R (103.001.0008) 360,0 39,0 77,0 81,6 2,3 90,2 40
RR.041.006.05.360-10R 359,0 40,0 61,0 65,6 2,3 75,0 30
RR.5.360.001.01-01R (102.001.0008) 359,0 39,0 67,0 71,6 2,3 80,2 30
×