info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

36 Sovetskaya str., Balashikha, 143902

РУС  ENG 
Name Series H, mm d1, mm d2, mm D, mm Ь, mm A, mm
RR.041.006.05.357 (57206 analogue) 400 356,0 40,0 70 73,2 2,3 82,2
RR.031.006.467 (57083 analogue) 513 454,0 46,0 93,7 100,8 2,3 109,2
RR.031.006.321 (48517 analogue) 338 346,0 35,0 54,0 64,8 2,3 74,0
×