info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

36 Sovetskaya str., Balashikha, 143902

РУС  ENG 

Square ring

Name D, мм d,мм h, мм
ZMNGB5.20.00.045 76 -1 70 +1 3 ±0,2
RR.031.012.166-02 101 ±08 82,5±0,63 9,5±0,2
RR.031.012.166-01 66±0,63 46±0,5 9,5±0,2
RR.031.105.136 86,4±0,5 67,5±0,5 9,5±0,2
85119525 89,5 ±0,5 81±0,5 6±0,1
RR.031.105.168 (18934607) 65,9 ±0,5 63±0,5 3,2±°,1
×